19 Mayıs 2011 Perşembe

Duhter-i Hindu

DUHTER-İ HİNDU

Abdülhak Hâmit Tarhan'ın tiyatro türünde yazmış olduğu eserinin adıdır. Yazar bu oyununda uzak bir ülkede geçen bir olayı anlatmıştır. Duhter-i hindu (hintli kız), Abdülhak Hâmit Tarhan'ın beş perdelik oyunu (1875). Düzyazı ile kaleme alınmış olan bu yapıtında yazar, kahramanlarından birinin ağzından, "tenaggum" başlığını taşıyan manzum bir parçaya da yer vermiştir. Oyunun konusu kısaca şöyledir: Hindistan'da görev yapmakta olan ingiliz subayı Tomson, hintli bir kızla sevişmektedir. Bir süre sonra, ingiliz yönetiminin yüksek rütbeli memurlarından Bortel'in karısı Eliza-beth ile ilişki kuran Tomson, hintli kızı ihmal etmeye başlar. Bu ilişkiyi bilen Hintliler, Bortel'i zehirlemesi için karısını kandırırlar. Elizabeth Tomson ile, hintli kız Suru-cuyi de ihtiyar bir hindu ile evlenir, ihtiyar ölünce hintli kızın da onunla birlikte yakılması gerekmektedir. Tomson bunu önleyecek güce sahip olduğu halde kızdan kurtulmak için işi ağırdan alır. Bunun üzerine Hintliler Tomson'un da kızla birlikte yakılmasına karar verirler. Tomson, bundan böyle halka karşı tam bir dürüstlük ve adaletle davranacağına dair kesin biçimde söz vererek kendisini ve kızı yakılmaktan kurtarır.
Yazarın tüm oyunları gibi Duhter-i hindu da sahnelenmeye uygun olmayan bir yapıttır. Yazar, oyununu sahnelensin diye yazmadığını, amacının bir hayal dünyası yaratmak olduğunu, aktörlerin uzun tirad-ları sonucu yapıtın düşünsel düzeyinin düşeceği inancında bulunduğunu söyler. Buna karşın oyun Burhanettin Tepsi ve Benliyan tarafından birkaç kez sahnelenmiştir.
Hâmit bu oyunu Hindistan'ı henüz görmeden yazmıştır. Yapıtın en önemli özelliği ingiliz sömürgeciliğinin gerçek yüzünü ortaya koyması ve zulüm yapanla zulme uğrayan arasındaki trajik ilişkilere büyük ölçüde yer vermesidir
.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder